Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu informuje, że na stronie MRiRW pod linkiem:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi zamieszczona została informacja nt. wsparcia rolników w sprawie refundacji 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt (w załączeniu komunikat MRiRW).

Wnioski należy złożyć (od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r.) do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szczegóły pliku
Nazwa: OGŁOSZENIE_MINISTRA_ROLNICTWA_I_ROZWOJU_WSI.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-07-29 12:51:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łyzak Monika
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie ASF
Szczegóły pliku
Nazwa: ulotka ASF 2021wiosna_PWLW.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-14 13:53:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łyzak Monika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

Aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie ASF  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRZEMYŚLU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu  informuje, że w związku z wystąpieniem  u dzika przypadku ASF w powiecie jarosławskim w dniu 4 sierpnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1150 z dnia 03.08.2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Strefą żółtą (obszar ochronny ,część I załącznika)  zostały objęte tereny gmin: Stubno, Medyka, Orły, Żurawina i Przemyśl w powiecie przemyskim.

Ulotka informacyjna dot. strefy żółtej
Szczegóły pliku
Nazwa: ulotka informacyjna ASF (AKT..docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-07 14:29:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fabian Danuta
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Apel Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. afrykańskiego pomoru świń
Szczegóły pliku
Nazwa: ASF apel.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-07-19 10:42:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łyzak Monika
Rozmiar pliku: 1.99 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 Materiały szkoleniowo-informacyjne dot. zagrożenia wirusem ASF:

 • Podstawy prawne zwalczania ASF
  Szczegóły pliku
  Nazwa: ASF_szkolenie_09_2016.pptx
  Opis: ASF
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-09-19 09:32:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Łyzak Monika
  Rozmiar pliku: 9.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pptx
 • Bioasekuracja
  Szczegóły pliku
  Nazwa: BIOASEKURACJA.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-09-26 10:33:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Łyzak Monika
  Rozmiar pliku: 4.85 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Ulotka ASF myśliwi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: ulotka ASF myśliwi 2014_PWLW.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-09-26 10:33:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Łyzak Monika
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Ulotka ASF myśliwi i leśnicy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: ulotka ASF myśliwi i leśnicy 2014.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-09-26 10:33:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Łyzak Monika
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • y
  Ulotka ASF rolnic
  Szczegóły pliku
  Nazwa: ulotka ASF rolnicy cały kraj 2014.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-09-26 10:33:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Łyzak Monika
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Więcej materiałów szkoleniowych skierowanych m. in. do hodowców trzody chlewnej dostępnych jest na stronie:

1.Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem http://www.wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce 

2. Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krosnie na stronie  http://wiw.krosno.pl w zakładce ASF

3.Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach http://www.piwet.pulawy.pl pod zakładką Afrykański pomór świń.