Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych

(nie publikowanych w BIP).

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Dostęp do informacji publicznych


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji

Publicznej BIP , może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z póź. zm.).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.


Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIW w Przemyślu, proszone są

o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Pobierz:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_o_ud_inf__pub.doc
Opis: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-03-11 13:03:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łyzak Monika
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Lwowska 7A, 37-700 Przemyśl