Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu:

 

Kierownik - Powiatowy Lekarz Weterynarii   Tomasz Dzimira

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • lek. wet. Krzysztof Fabian starszy inspektor weterynaryjny - kierownik zespołu
 • lek. wet. Joanna Zięzio starszy inspektor weterynaryjny
 • lek. wet. Malwina Śliwiak starszy inspektor weterynaryjny
 • mgr inż. Anna Raba starszy inspektor weterynaryjny
 • tech.wet. Julia Podgórna starszy kontroler weterynaryjny

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji 

 • lek. wet. Leszek Sierpiński starszy inspektor weterynaryjny - kierownik zespołu
 • lek.wet. Wojciech Podkowa starszy inspektor weterynaryjny 
 • mgr inż. Alicja Kazienko starszy  inspektor weterynaryjny

Zespół do spraw finansowo - księgowych

 • mgr Marzena Filipek główny księgowy - kierownik zespołu
 • mgr Maria Peceniak starsza księgowa 

Zespół do spraw administracyjnych

 • mgr Monika Łyzak  starszy inspektor - kierownik zespołu
 • mgr Dorota Fudali  referent 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

 •  mgr Anna Więcław radca prawny