Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Godło SC

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu

 

ul. Lwowska 7A

37-700 Przemyśl

tel. (16)  676-83-60

fax (16)  678-42-59

 

 

 

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W  PRZEMYŚLU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu respektując wytyczne wynikające  z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów              w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) podjął decyzję  o przywróceniu bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych w  Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przemyślu. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).