Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Załatwianie spraw

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu

 w środy w godz. 14.00 - 15.00

 

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu ul. Lwowska 7A,                                                      

bądź przesyłać faksem na numer: 166784259

 

Przyjmowanie korespondencji:
w sekretariacie Inspektoratu  – w Przemyślu ul. Lwowska 7A

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu  Weterynarii z/s w Krośnie 

  w poniedziałki w godz. 15.00 -16.00

 

Skargi i wnioski należy składać wg szczegółowych informacji dostępnych w poniższym linku:

WIW Krosno - załatwianie spraw 

 

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów  

ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego -

Dział VIII ( t.j. Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).